Systémy pre priemysel a výrobu

Systém TREX úspešne využívajú výrobné podniky ako doplnkový systém na komunikáciu medzi personálom tam kde nie je možné zaviesť nové technológie resp. tam kde tradičné komunikačné systémy zlyhávajú.

Základný princíp využitia systémov TREX vo výrobách je okamžité odoslanie správy alebo požiadavky obsluhy napr. stroja zodpovednej osobe. Systém TREX môžeme využiť nasledovne:

Na čo je možné systém TREX použiť?

Ilustračná schéma systému

schema home

Ilustračná schéma systému

Fall
Smoke
Smoke
Smoke
Trex
Room
Room
Room
D-pos
D-server
Inka
Inka
Inka

Komponenty systému

  • SMILE FALL núdzové tlačidlo s detektorom pádu
  • Smoke bezdrôtový detektor dymu alebo plynu
  • TREX 2G bezdrôtová komunikačná jednotka na prijímanie alarmov pre personál
  • 3 PUSH nástenná bezdrôtová jednotka na privolanie pomoci s tromi programovateľnými tlačidlami
  • D-pos detekčná anténa pre lokalizáciu alarmu
  • D-server HW/SW nadstavba rozširujúca systém o ďalšie sofistikované funkcie
  • Inka bezdrôtový modul pre sledovanie káblových vstupov
  • Link bezdrôtový modul pre diaľkové ovládanie zariadení

Pomocou bezdrôtových modulov IOR, WIOR, INKA alebo LINK je možné sledovať stavy alebo poruchy strojov či zariadení a v kritickej situácii okamžite bezdrôtovo odoslať informáciu napríklad údržbe. Včasným zásahom zodpovednej osoby je možné predísť prestojom a finančným stratám

Doplnením systému o D-Server môžeme efektívne riadiť, vyhodnocovať a archivovať požiadavky, ktoré pri prevádzke systému vznikajú.

Zaujalo Vás toto riešenie? Kontaktujte nás!